ต้องการงานวิจัยเกี่ยวกับปฐมวัย ภาษา และการเคลื่อนไหว ย้อนหลัง 10 ปี


สืบค้นฐานข้อมูล TDC เลือกสืบค้นแบบ Advance search คำค้น ปฐมวัย และ กิจกรรม 

ผลการสืบค้น ปฐมวัย and กิจกรรม เอกสารทุกชนิด ทุกหน่วยงาน ระหว่างปี 2550 ถึง 2560 มีข้อมูลจำนวน 346 รายการ

ลิงค์ไฟล์ที่ผู้ใช้ต้องการและพึงพอใจ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=20711&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2550&date_end=2560&limit_lang=&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=3&maxid=346

 

และได้แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล TDC 

แก้ไขล่าสุด:
2017-11-18 13:49
ผู้เขียน: :
นุสรา โต๊ะเซะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก