ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ islamic perspective of managament


สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล EDS One Search

คำสำคัญ  islamic perspective AND management ทางเลือก Ti รายการชื่อเรื่อง

จำกัดเฉพาะเอกสารฉบับเต็ม  มีผลการค้นดังนี้

http://eds.a.ebscohost.com/eds/resultsadvanced?vid=3&sid=c9e20a42-df06-4170-b1a2-53af4c6e79a4%40sessionmgr4010&bquery=(TI+(islamic+AND+perspective))+AND+(TI+management)&bdata=JnR5cGU9MSZzaXRlPWVkcy1saXZl

คำหลัก: Islamic Perspective
แก้ไขล่าสุด:
2017-11-20 13:06
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก