หอสมุด ฯ กำหนดจัดกิจกรรม Book Fair ครั้งต่อไปใสช่วงเวลาใด


เวลาที่แน่นอนยังไม่กำหนดค่ะ แต่คาดการจากปฏิทินเดิมที่ร้านหนังสือจะต้องหมุนเวียนไปยังมหาลัยภาคต่าง ๆ ทางภาคใต้น่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 ส่วนวันและเวลาแน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

 

 

คำหลัก: Book Fair
แก้ไขล่าสุด:
2015-06-19 15:33
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก