หากเป็นนักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการยืมหนังสือของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมายังปัตตานี ต้องทำอย่างไรค่ะ ?


สามารถใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ได้เลยค่ะ เพื่อดำเนินการยืมระหว่างห้องสมุด

คำหลัก: ยืมระหว่างห้องสมุด
แก้ไขล่าสุด:
2015-08-19 10:37
ผู้เขียน: :
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก