417.7 ส1647ภ 2560 สถานะหนังสือแจ้งว่าอยู่บนชั้น 3 เล่ม แต่หาไม่พบที่ชั้น


ค้นข้อมูลตามเลขเรียกหนังสือ 417.7 ส1647ภ 2560  ตามหาตัวเล่มที่ยืมคืนมีสถานะ Wait for display  พบตัวเล่มอยู่ั่ที่รถเข็นรอขึ้นชั้น ผู้ใช้เพิ่งมาคืน ส่งมอบให้นศ. ยืมต่อไป

แก้ไขล่าสุด:
2018-02-14 12:55
ผู้เขียน: :
นริศรา เฮมเบีย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก