จะหาหนังสือชื่อผูู้นำ....(จำชื่อหนังสือไม่ได้)


ได้ค้นชื่อหนังสือตามชื่อเรื่องที่ผู้ใช้บริการบอกมา ไม่พบค่ะ และได้ค้นตามชื่อผู้แต่ง ชาวต่างชาติ

พบหนังสือเล่มที่ต้องการ ปี 2549 ได้คำตอบดังนี้ค่ะ

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1124492

 

แก้ไขล่าสุด:
2020-09-10 13:14
ผู้เขียน: :
นริศรา เฮมเบีย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก