ต้องการยืมหนังสือจากห้องสมุดม. ธรรมศาสตร์ เรื่อง คนพันธุ์ป๊อป : ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม


ได้ตรวจสอบจาก OPAC ห้องสมุด ม. ธรรมศาตร์มีหนังสือ อยู่หลายสาขาในมธ.

มี่ที่วิทยาเขตลำปาง/หอสมุดปรีดี พนมยงค์ด้วย และได้ค้น OPAC ม. ทักษิณ มีที่วิทยาเขตพัทลุง

ให้นศ. กรอกข้อมูลยืมระหว่างห้องสมุดค่ะ

แก้ไขล่าสุด:
2020-10-02 11:55
ผู้เขียน: :
นริศรา เฮมเบีย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก