หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน 320.9593 ธ122ป 2556


ค้นจากฐานข้อมูล OPAC ได้คำตอบดังนี้

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1255873

แต่ไม่มีรายละเอียดบอกสถานภาพของหนังสือ --จึงแนะนำนศ. ไปหาที่ชั้นตามที่ระบุเลขหมู่

แก้ไขล่าสุด:
2020-11-07 17:35
ผู้เขียน: :
นริศรา เฮมเบีย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก