วารสารเก่าที่ไม่ได้ทำดัชนีลงOPAC ห้องสมุดได้เก็บไว้หรือไม่ ?


ไม่ได้จัดเก็บไว้ มีการทางจำหน่ายออกแล้วค่ะ

แก้ไขล่าสุด:
2015-08-13 20:19
ผู้เขียน: :
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก