อยากได้หนังสือที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านศิลปะ อาหาร วิถีชีวิต ประเพณี ของชาวมลายู


ค้นจากระบบ OPAC ใช้คำค้น "วัฒนธรรม มลายู" ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ)

พบ 

ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อภิปราย วัฒนธรรมพื้นบ้านไทย-มลายู / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Dewey Call# 398 อ16 2518
ปีพิมพ์ 2518
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

แนะนำการสืบค้นสำหรับ นศ. ปี 1

แนะนำการดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จากระบบ OPAC

แก้ไขล่าสุด:
2017-08-19 15:56
ผู้เขียน: :
นุสรา โต๊ะเซะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก