กัลยาณมิตร


ว24 วารสารวิธีวิทยาการวิจัยปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2551) หน้า 367-384  สภาพ ปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษา                                                                                                                

แก้ไขล่าสุด:
2017-09-27 20:31
ผู้เขียน: :
นิติพร สุนทรนนท์
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก