หาหนังสือ Polytomous item response theory models. ไม่เจอ


ค้นหาใน OPAC พบ 1 เล่ม สถานะอยู่บนชั้น 

ขึ้นไปค้นให้ผู้ใช้เรียบร้อยค่ะ 

คำหลัก: Polytomous item response theory models
แก้ไขล่าสุด:
2017-10-14 17:59
ผู้เขียน: :
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก