ต้องการหนังสือภาษาอังกฤษที่มีสถานะใน OPAC ว่า Claim#1


สอบถามไปยังบรรณารักษ์งานจัดหาฯ พบว่าเป็นหนังสือที่ทดสอบระบบการสั่งซื้อ ไม่ได้สั่งซื้อจริง แต่ยังมีรายละเอียดค้างอยู่ในระบบ จึงแจ้งผู้ใช้บริการดูเล่มอื่นที่เกี่ยวข้องทดแทน หรือหากต้องการเล่มนี้จะทำการยืมระหว่างห้องสมุดให้ต่อไป

แก้ไขล่าสุด:
2017-10-19 21:11
ผู้เขียน: :
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก