ชื่อที่เครื่่องสแกน กับชื่อในบัตรไม่ตรงกัน


แก้ไขล่าสุด:
2015-10-10 11:44
ผู้เขียน: :
นริศรา เฮมเบีย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก