งานวิจัยเกี่ยวกับผ้าและวิถีชีวิตมุสลิม ของ อ.จุรีรัตน์ มีในห้องสมุดหรือไม่


มีในหอสมุดฯ ค่ะ เรื่อง ผ้ากับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1098552

คำหลัก: ผ้า
แก้ไขล่าสุด:
2015-07-07 10:23
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก