การยืมหนังสือต่อจากผู้ใช้บริการที่คืนหนังสือ


รอให้หนังสือที่ถูกคืน ขึ้นชั้น  ผู้ใช้บริการก็สามารถหยิบหนังสือจากชั้นไปยืมได้ตามปกติ

แก้ไขล่าสุด:
2015-11-03 11:41
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก