หนังสือการบริหารงานวิชาการ


 

ค้นจาก OPAC ใช้คำค้น การบริหารงานวิชาการ ทางเลือก ชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) เลือกเฉพาะหนังสือ พบข้อมูลตาม url นี้ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&type=ti=&categoryCode=BK&categoryType=MType

คำหลัก: การบริหารงานวิชาการ
แก้ไขล่าสุด:
2017-11-14 14:55
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก