ถ้าจองหนังสือแล้ว แล้วทำอย่างไรต่อค่ะ


เมื่อมีผู้ใช้บริการมาคืนหนังสือเล่มที่จองไว้หอสมุดจะเก็บหนังสือไว้ที่ชั้นบริการจองหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ  เป็นเวลา 1 วัน หลังจากการรับคืน (กรณีคืนตามกำหนดหรือเกินกำหนด) หากคืนก่อนกำหนด จะเก็บไว้จนครบกำหนดคืน และอีก 1 วัน

หากผู้จองไม่มารับหนังสือ  หอสมุดจะยกเลิกการจองและนำขึ้นชั้นเพื่อบริการต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด:
2015-09-09 15:36
ผู้เขียน: :
จันทิมา จริยวัตกุล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก