เลขหมู่หนังสือ 398.2089 ศ37ท


ค้นจากระบบ OPAC เลขเรียกดิวอี้ 398.2089 ศ37ท

ชื่อหนังสือ ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน / ศิราพร ณ ถลาง.

ช่วยหาหนังสือจากชั้น ไม่พบ ให้ทำการจอง/เขียนแบบฟอร์มติดตามตัวเล่ม

คำหลัก: การสืบค้นสารสนเทศ
แก้ไขล่าสุด:
2017-08-29 17:14
ผู้เขียน: :
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก