ถ้าอบรมแล้วเราไม่ผ่านการประเมินจะต้องทำยังไง และมีผลกระทบอะไรกับเราบ้าง


หากนักศึกษาได้คะแนนไม่ถึง 5 คะแนน ให้มาติดต่อที่บริการตอบคำถามฯ เพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการหอสมุด ฯ ค่ะ

คำหลัก: อบรม
แก้ไขล่าสุด:
2017-08-25 08:28
ผู้เขียน: :
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก