ตอนนี้มีคอร์สเรียนทั้งหมดกี่คอร์ส
อะไรบ้าง


ขณะนี้มีบทเรียนออนไลน์แล้วทั้งสิ้น 9 คอร์ส ได้แก่

- การเรียนรู้การออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) : สระเสียงนาสิก
- การเรียนรู้การออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) : สระประสมและสระพิเศษ
- การเรียนรู้การออกเสียงสระเดี่ยวและพยัญชนะภาษาจีน (พินอิน)
- ระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)
- ThaiLIS Digital Collection (TDC)
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL)
- EndNote Web
- ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้
- บริการขอหมายเลข ISBN และ ISSN

หลังจากนี้คอร์สเรียนใหม่จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ 

คำหลัก: JFK Online Course
แก้ไขล่าสุด:
2017-11-06 18:51
ผู้เขียน: :
ผู้ดูแลระบบ2
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.5
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก