3

 • 371.3 ธ617ส
  ตรวจสอบสถานตัวเล่มอยู่ที่ชั้น  และติดตามตัวเล่มพบ ...
 • 320ก87ร อยู่ชั้นไหน
  ตรวจสอบจาก OPAC พิมพ์เลขเรียก Dewey http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1044010 ...
 • 371.26 ล17ท ไม่มีที่ชั้น
  371.26 ล17ท เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้  ...
 • 320.9593 ส35 หาได้จากที่ใด
  สืบค้น OPAC คำค้น 320.9593 ส35  ทางเลือก เลขหมู่ดิวอี้  ผลการค้นตามลิงก์นี้ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?keyid=320.9593%20%E0%B8%AA35&word=320.9593%20%E0%B8%AA35&type=dc: ...
 • 303.3 ส163ท 2553 หาไม่พบ ไม่มีบนชั้น
  แนะนำการสืบค้นจากระบบ OPAC การตรวจสอบเลขหมู่ สถานที่จัดเก็บ และสถานะของหนังสือ หาหนังสือให้ (พบอยู่บนชั้น) และแนะนำการหาหนังสือบนชั้น ...
 • 331.4 ส215ส 2558 หาหนังสือไม่เจอ
  สืบค้นจาก OPAC จากเลขเรียกหนังสือที่ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1255004 ...
 • 320.9593 ป17ล
  สืบค้นจาก OPAC http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1121008 ...