ต้องการสมัครสมาชิกบุคคลภายนอก เข้าใช้อย่างเดียว ทำอย่างไรบ้าง


 ติดต่อขอทำบัตรสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

หลักฐานการสมัคร แสดงบัตรประจำตัว รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สมาชิกรายปี เข้าใช้อย่างเดียว

บุคคลทั่วไป ค่าบำรุ่งปีละ  100 บาท

นักเรียน ป.-ม.6 ค่าบำรุงปีละ 50 บาท

 

 

แก้ไขล่าสุด:
2018-03-19 10:12
ผู้เขียน: :
จันทิมา จริยวัตกุล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.7
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก