นศ.ปริญญาตรี สามารถยืมหนังสือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ไหมครับ จะต้องทำอย่างไร


ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดค่ะ โดยติดต่อบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดฯ ชั้น 1

กรอกแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด ทางหอสมุดฯ จะดำเนินการติดต่อขอยืมให้ค่ะ

คำหลัก: บริการยืมระหว่างห้องสมุด
แก้ไขล่าสุด:
2018-03-26 08:51
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก