การจองห้องประชุมกลุ่ม


แนะนำขั้นตอนการจองห้องประชุมกลุ่ม ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ http://room.oas.psu.ac.th/ นักศึกษาสามารถเลือกจองห้องปะเสยะวอและราตาปันยัง

2. กรอกข้อมูลใน e-Form ให้ครบถ้วน

3. คลิกยืนยันในอีเมล (หากไม่พบอีเมลใน inbox ให้ตรวจสอบที่อีเมลขยะ)

4. เมื่อคลิกยืนยันแล้ว ระบบจะอนุมัติการใช้ห้องให้โดยอัตโนมัติ

คำหลัก: ห้องประชุมกลุ่ม
แก้ไขล่าสุด:
2018-05-28 14:59
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก