การติดตั้งระบบ VPN


แนะนำการติดตั้งระบบ VPN โดยดูขั้นตอนการติดตั้งจากเว็บไซต์หอสมุดฯ/

หากผู้ใช้ไม่สะดวกติดตั้งด้วยตัวเอง แนะนำให้นำโน้ตบุ๊คมาให้ช่างเทคนิด

ของหอสมุดฯ ติดตั้งให้

คำหลัก: การติดตั้งระบบ VPN
แก้ไขล่าสุด:
2018-10-16 13:31
ผู้เขียน: :
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก