บุคคลภายนอกยืมไปถ่ายเอกสารได้ครั้งละกี่เล่ม


ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม ส่งคืนภายในวันที่ยืม ค่ามัดจำหนังสือภาษาไทย เล่มละ 100 บาท หนังสือภาษาต่างประเทศ เล่มละ 300 บาท

แก้ไขล่าสุด:
2019-07-22 12:51
ผู้เขียน: :
นิติพร สุนทรนนท์
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก