การอบรมผู้ใช้บริการ


สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้ทำการอบรมการสืบค้น สามารถอบรมด้วยตนเองผ่านทาง url http://www.oas.psu.ac.th/onlinecourse/index.php

หลังจากนั้นนำผลการสอบหลังการอบรมมาแจ้งที่บริการตอบคำถาม เพื่อเปิดสิทธิการยืม

แก้ไขล่าสุด:
2020-09-19 16:23
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก