เป็นนศ. พยาบาลชั้นปีที่ 4 /รหัสนศ. 60 ต้องการยืมหนังสือระว่างการไปฝึกงาน


ได้ดำเนินการเข้าระบบฐานข้อมูล Alist  และได้แก้ไขข้อมูลประเภทสมาชิก จาก 01 เป็น 02 (ตามที่คุณจุฑารัตน์ ปานผดุง แจ้งมา และจดรายชื่อนศ. แจ้งให้คุณจุฑารัตน์ดำเนินการต่อไป)

แก้ไขล่าสุด:
2020-10-04 15:10
ผู้เขียน: :
นริศรา เฮมเบีย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก