การยืมวารวารออกนอกห้องสมุด


วารสารฉบับปัจจุบันไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด

แนะนำวิธีการตรวจสอบจาก OPAC ค้นตามชื่อวารสาร และดูที่สถานะ

หากระบุคำว่า ใช้ภายในห้องสมุด ไม่สามารถยืมได้

คำหลัก: วารสารฉบับปัจจุบัน
แก้ไขล่าสุด:
2016-01-12 14:59
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก