การยืมหนังสือของนศ.บัณฑิตซึ่งลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์


ตรวจสอบการลงทะเบียนของนศ.จากระบบ MIS และปรับปรุงประเภทสมาชิกในระบบ ALIST จากเดิม บัณฑิตศึกษา เป็น บัณฑิตศึกษา (ทำวิทยานิพนธ์)

คำหลัก: การยืมหนังสือ
แก้ไขล่าสุด:
2016-11-16 15:14
ผู้เขียน: :
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก