การยืมหนังสือของนศ.ที่ยังไม่อบรม


ไม่สามารถยืมได้ ดำเนินการอบรมการใช้ห้องสมุดและทักษะการสืบค้นสารสนเทศแก่ นศ. ป.ตรี (2คน)

พร้อมเปิดสิทธิ์การยืม

คำหลัก: การยืมหนังสือ
แก้ไขล่าสุด:
2016-11-16 15:51
ผู้เขียน: :
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก