การใช้ห้องฟิตเนส


ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการห้องฟิตเนส ได้ที่ ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ ตามเวลาที่หอสมุดฯ เปิดบริการ และขอสงวนสิทธิ์การใช้ห้องฟิตเนสไว้สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-18.30 น.

คำหลัก: บริการห้องฟิตเนส
แก้ไขล่าสุด:
2016-11-22 11:21
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก