การยืมหนังสืออ้างอิง


หนังสืออ้างอิงเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ใช้ภายในหอสมุดฯ 

หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องนำไปใช้ในห้องสอบหรือห้องเรียน

ให้ติดต่อขอยืมเป็นกรณีพิเศษได้ที่บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 

และนำหนังสือมาคืนทันทีที่สอบเสร็จหรือเรียนเสร็จ

คำหลัก: หนังสืออ้างอิง
แก้ไขล่าสุด:
2016-11-29 11:57
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก