การต่ออายุการยืมของสมาชิก PULINET


แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุการยืมของสมาชิกบัตร PULINET

ยืมต่อได้ 1 ครั้ง และเงื่อนไขที่ไม่สามารถต่ออายุการยืมได้ คือ

- หนังสือเกินกำหนดส่ง

- หนังสือที่มีผู้อื่นจอง

- วิทยานิพนธ์ วิจัย และวารสาร ไม่สามารถต่ออายุการยืมได้

คำหลัก: การต่ออายุการยืม
แก้ไขล่าสุด:
2016-12-08 13:42
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก