หนังสือยืมสองครั้งแล้วถึงกำหนดส่งวันนี้ถ้าแจ้งเคาน์เตอร์ยืม-คืนให้เก็บไว้ มายืมพรุ่งนี้ได้หรือไม่


แก้ไขล่าสุด:
2017-03-08 19:41
ผู้เขียน: :
นิติพร สุนทรนนท์
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก