การจองทรัพยากรสารสนเทศ


จองหนังสือได้ไม่่เกิน 2 รายการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่สามารถจองได้ มี 3 ประเภทคือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และวารสาร

คำหลัก: การจองทรัพยากรสารสนเทศ
แก้ไขล่าสุด:
2015-06-05 04:52
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก