อยากจองห้องค้นคว้า ชั้น 3 ต้องทำอย่างไร


ห้องศึกษาค้นคว้า
สถานที่ตั้ง: ชั้น 3 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ อาคาร 22
อุปกรณ์: โต๊ะ, เก้าอี้, ปลั๊กไฟ, รองรับ PSU WiFi
อัตราค่าบริการ:
ค่าบำรุงห้อง

  • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เสียค่าบริการ
  • หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไม่เปิดให้บริการ

*เปิดให้บริการสำหรับ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และสมาชิกบุคคลภายนอกที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถจองขอใช้ห้องนี้ได้ผ่านระบบจองห้อง สำนักวิทยบริการ https://room.oas.psu.ac.th/ เมื่อจองเสร็จแล้ว มาติดต่อขอรับกุฐแจได้ที่บริการยืม-คืน ชั้น 1 

แก้ไขล่าสุด:
2022-10-27 15:05
ผู้เขียน: :
ผู้ดูแลระบบ2
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก