ต้องการค้นหาข้อมูลและงานวิจัยทางด้านการศึกษา


แนะนำการค้นจากหน้าเว็บห้องสมุด ทางเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

                                                     เลือก E-Database                                               

                                                     เลือก Full Text E-Database

https://eric.ed.gov/

http://tanee.oas.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=117

แก้ไขล่าสุด:
2017-12-19 14:21
ผู้เขียน: :
ทับทิม บุญทอง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก