Advanced Search

815 ข้อมูล

หน้า 2 จาก 82 หน้า

 • การสืบค้นสารสนเทศ: ค้นหาหนังสือวรรณคดีไทยค่ะ
  เนื้อหา: ค้น OPAC ใช้คำค้น วรรณคดีไทย ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ข้อมูลเกี่ยวกับ English Collocations
  เนื้อหา: ค้นข้อมูลจาก OPAC ใช้คำค้น collocations ...
 • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) : ไม่สามารถ Renew หนังสือผ่านระบบ OPAC
  เนื้อหา: ติดต่อได้ที่บริการตอบคำถามได้เลยค่ะ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลให้ ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: วิจัยเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่น
  เนื้อหา: ค้นข้อมูลจาก OPAC คำว่า ภาษามลายูถิ่น ...
 • ทรัพยากรสารสนเทศ: การแต่งคำประพันธ์
  เนื้อหา: ตรวจสอบหน้าจอ OPAC โดยใช้คำค้นชื่อเรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: SQ3R
  เนื้อหา: ตรวจสอบจาก OPAC โดยใช้คำค้นจากชื่อเรื่อง SQ3R   ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ธรรมาภิบาล
  เนื้อหา: ตรวจสอบจาก OPAC โดยใช้คำค้นจากชื่อเรื่อง ธรรมาภิบาล ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: กะปิเยาะห์
  เนื้อหา: ตรวจสอบจาก OPAC ใช้คำค้นจาดชื่อเรื่อง กะปิเยาะห์ ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: บูดู
  เนื้อหา: ตรวจสอบจาก OPAC ใช้คำค้นจากชื่อเรื่อง บูดู ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: กริช
  เนื้อหา: ตรวจสอบจาก OPAC ใช้คำค้นจากชื่อเรื่อง กริช ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: