Advanced Search

17 ข้อมูล

หน้า 1 จาก 2 หน้า

 • การสืบค้นสารสนเทศ: เครื่องประดับของมุสลิม
  เนื้อหา: 1. หนังสือชื่อ การสำรวจจิตรกรรมไทยมุสลิม จว. ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส : รายงานการวิจัย http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1077114   2. บทความวารสาร ถาม-ตอบ ปัญหาศาสนาเกี่ยวกับการจ่ายซะกาต / สภาฟิกฮ์อิสลาม ณ นครมักกะฮ์ (องค์การสันนิบาตโลกอิสลาม) ; อิหฺซาน มีพลกิจ, แปลและเรียบเรียง [บทความวารสาร] สายสัมพันธ์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 535-536 ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: การมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดปัตตานี
  เนื้อหา: ค้นจาก OPAC ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน ปัตตานี  เจอ 1 รายการค่ะ   ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: รัชการที่ 5 กับการเสด็จประพาสมาปัตตานี 3 ครั้ง
  เนื้อหา: OPAC ค้น subj. ปัตตานี--ปวศ./ ไทย--ปวศ. /ค้นขื่อผู้แต่ง ประยุทธ สิทธิพันธุ์ เรื่ิอง ประวัติศาสตร์ประพาสต้น 915.93  ป17 ป 25--ชั้น 2 ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ค้นข้อมูลกกใ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.หนองจิก ปัตตานี ของ ประพนธ์ เรืองณรงค์ และอนันต์ วัฒณานิกร
  เนื้อหา: ค้น OPAC ชื่อผู้แต่ง ประพนธ์ เรืองณรงค์, อนันต์ วัฒนานิกร ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบือติงตันหยง อ.เมือง จ.ปัตตานี
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC ใช้คำค้น "บือติงตันหยง" http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1102695 ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: วัฒนธรรม ปัตตานี
  เนื้อหา: ค้นจาก OPAC  วัฒนธรรม ปัตตานี ทางเลือก ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ) พบหนังสือหลายรายการ ให้ผู้ใช้เลือกรายการที่สนใจ เช่น  306.446 น35ก 2549 / 390.9593 ส16ก/305.89591 ด17ร พร้อมแจ้งสถานที่จัดเก็บแก่ผู้ใช้     ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษาหมู่บ้านสะตา หมู่ 3 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตานี เลขหมู่ 307.72อ22ก2545 อยู่ที่ไหน
  เนื้อหา: ค้นหาจาก OPAC ทางเลือก เลขหมู่ DC หรือ ชื่อเรื่อง ก็ได้ ปรากฏ ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน บ้านสะตา หมู่ที่ 3 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี / อาซิ เจ๊ะมะ. Dewey Call # 307.72 อ22ก 2545 ผู้แต่ง อาซิ ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ต้องการวิทยานิพนธ์ของรอมลี โต๊ะตันหยง
  เนื้อหา:   ค้นจาก OPAC พิมพ์ชื่อผู้แต่ง รอมลี โต๊ะตันหยง ทางเลือก ผู้แต่ง พบ  ชื่อเรื่อง การจัดการซะกาตของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการอิสลาม ประจำมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / รอมลี โต๊ะตันหยง. Dewey Call # 297.54 ร19ก 2550 ผู้แต่ง รอมลี โต๊ะตันหยง ผู้แต่งเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.. บัณฑิตวิทยาลัย. หัวเรื่อง ทาน (ศาสนาอิสลาม).   คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด--ไทย (ภาคใต้).   คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด--ไทย (ภาคใต้). พิมพลักษณ์ ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550   30000001917826 297.54 ...
 • การใช้บริการ: หาหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดBig c ปัตตานี,ระเบิดโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี
  เนื้อหา: เหตุการณ์ระเบิดBig c ปัตตานี ตรงกับ วันที่ 10 พ.ค. 2560  หาหนังสือพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 11-15 พ.ค.2560  เหตุการณ์ระเบิดโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี ตรงกับ วันที่ 24 ส.ค. 2559 หาหนังสือพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2560 เป็นต้นไป ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังตะลุง
  เนื้อหา: ค้นจาก OPAC พิมพ์คำว่า หนังตะลุง ทางเลือก ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ) พบ ชื่อเรื่อง การทำรูปหนังตะลุงร่วมสมัย / อัศวิน ศิลปเมธากุล. Dewey Call # 791.53 อ118ก 2556 ผู้แต่ง อัศวิน ศิลปเมธากุล หัวเรื่อง หนังตะลุง--การผลิต--วิจัย.   หนังตะลุง--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา).   หนังตะลุง--ไทย (ภาคใต้)--ประวัติ. ISBN 9786162710964 พิมพลักษณ์ ปัตตานี : โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง, 2556.   บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ 30000010197881 791.53 อ118ก 2556 ฉ.1 SOUTHERN DATA หอสมุดจอห์น เอฟ ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: