หาตัวเล่มวิทยานิพนธ์ที่มีผู้แต่งชื่อ วรลักษณ์ ชูกำเนิด.


ชื่อเรื่อง   รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย / วรลักษณ์ ชูกำเนิด.

Local Call  0679 2557

แก้ไขล่าสุด:
2016-08-27 16:04
ผู้เขียน: :
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.