303.3 ส163ท 2553 หาไม่พบ ไม่มีบนชั้น


แนะนำการสืบค้นจากระบบ OPAC การตรวจสอบเลขหมู่ สถานที่จัดเก็บ และสถานะของหนังสือ หาหนังสือให้ (พบอยู่บนชั้น) และแนะนำการหาหนังสือบนชั้น

แก้ไขล่าสุด:
2019-01-21 15:52
ผู้เขียน: :
นิติพร สุนทรนนท์
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

5 คำถามล่าสุด RSS

  1. การนิเทศการสอน (2020-12-02 13:37)
  2. หนังสือ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (2020-11-23 14:01)
  3. หนังสือ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (2020-11-23 13:59)
  4. หนังสือ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (2020-11-23 13:58)
  5. นักศึกษาต่างวิทยาเขตสามารถนำหนังสือคืนที่ต่างวิทยาเขตได้หรือไม่ เช่น ยืมหนังสือจากวิทยาเขตปัตตานี แต่กลับไปเรียนที่หาดใหญ่ แล้วต้องการคืนหนังสือของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ คืนที่หอสมุดคุณหญิงหลงได้หรือไม่ (2020-11-16 15:22)